Geloof ・Hoop ・Liefde

De Wilhelminakerk te Beemte-Broekland, Wenum Wiesel en Het Loo in het noorden van Apeldoorn bestaat als kerk al meer dan 75 jaar.

In al onze activiteiten, van kringen tot ouderenbezoek en van de zondagse vieringen tot jeugdwerk, proberen we vorm te geven aan ons geloof in God. We gaan hierbij uit van het begrip ‘geloofsgemeenschap’: het geloof is de basis voor ons omzien naar elkaar, niet alleen op zondagmorgen, maar ook in goede en slechte dagen daarbuiten.

Zo proberen we als Wilhelminakerk de trouw en de naastenliefde te oefenen naar het voorbeeld van Christus, met Zijn inspirerende woorden in ons achterhoofd: ” Waar er twee of drie bijeen zijn in Mijn Naam, daar ben Ik in hun midden.”

Dat vertrouwen overstijgt onze kerkmuren.

Voor meer informatie zie ook de relevante pagina op “kerken Apeldoorn”