Geloof ・Hoop ・Liefde

Ontstaan

De wijksectie Open Hof bestaat vanaf 1 januari 2019 en is een onderdeel van de wijkgemeente van de Grote Kerk. Bij deze wijksectie behoren mensen die lid waren van de voormalige protestantse wijkgemeente Open Hofkerk – die eind 2018 de deuren van haar kerkgebouw heeft moeten sluiten – en die hebben aangegeven bij deze eenheid te willen blijven horen.

De leden van deze wijksectie wonen voor een groot deel in de wijken Kerschoten/De Parken, maar ook b.v. op ’t Loo, in de Beemte en in Zevenhuizen.

Kernactiviteiten

Binnen de wijksectie worden een aantal kernactiviteiten georganiseerd die voor de leden (en ook voor anderen) beschikbaar zijn. Zoals het houden van laagdrempelige vieringen, het bieden van pastorale zorg en het omzien naar elkaar, en enkele ontmoetings- en toerustingsactiviteiten zoals de Open Gesprekskring, de Middenmootgroep, de Quiltgroep, Paas- en Kerstvieringen voor ouderen en het organiseren van culturele uitstapjes.

De wijksectie wordt aangestuurd door een kernteam, in overleg met de Grote Kerk.

Herkenbaar

Deze kernactiviteiten, rond de drie pijlers vieren – leren – ontmoeten zijn ook bedoeld omdat er veel behoefte is aan het behouden van de eigenheid van de wijksectie en zo voor herkenbaarheid en continuïteit te zorgen. Opdat een deel van onze leden niet tussen wal en schip zal vallen na de beëindiging van de wijkgemeente Open Hofkerk.

Maar ook om te ontdekken of een dergelijke kleinschalige gemeenschap aantrekkelijk kan zijn of worden voor anderen, of er wellicht iets nieuws uit kan groeien.

Sfeer

De sfeer binnen de wijksectie kan met de volgende woorden getypeerd woorden: warm en met aandacht voor elkaar, gekend-zijn, ruimte voor de eigen individualiteit en geloofsbeleving, vieringen die wat ongedwongen zijn en dichtbij het gewone leven staan, zelf doen, organiseren van onderop, doen wat haalbaar is, open voor wie mee wil doen, waarderende houding naar een ieders inbreng, kleine taken, plezier, open voor nieuwe impulsen en voor groei.

Laagdrempelig vieren.

De vieringen worden elke twee weken gehouden. Samen vieren dat je in God gelooft en daarvoor nieuwe vormen kiezen waarin ook anderen uit de buurt zich thuis kunnen voelen: kinderen, ouders, jongeren en ouderen, dát is wat we graag willen. Elkaar ook in de eigen woonomgeving wat beter leren en met anderen iets moois opbouwen. En daar ben jij, bent u niet alleen heel welkom bij, maar met je eigen inbreng en aanwezigheid ook belangrijk in. Want we zijn nog maar net begonnen.

De invulling doen we vooral graag samen met anderen. Misschien ook met jou?

Wanneer en waar?

Elke 1e en 3e zondag van de maand.
Begintijd 10.00 u, vanaf 9.30 u kun je binnenlopen.
Muziek: pianobegeleiding, zo mogelijk ook andere musici.
Kinderprogramma aanwezig. Koffiedrinken na afloop.
Adres: Boerhaavestraat 111, 7316 LE (hoofdingang van de school)
Toegang gratis

 

  • ds. Loes Kraan

    Predikant

Jouw naam (verplicht)

Jouw e-mail (verplicht)

Jouw bericht