Geloof ・Hoop ・Liefde

Wie een dienst in de Open Hofkerk meemaakt, zal ontdekken dat iedereen zeer welkom is en de sfeer goed en hartelijk. Wij streven naar erediensten waarin op een inspirerende manier het geloof wordt uitgelegd, beleefd en gedeeld.

Natuurlijk denkt niet iedereen op dezelfde manier, maar wij willen naar elkaar op een respectvolle manier met die verschillen omgaan. Wat ons bindt is het oprechte verlangen om God te eren en te dienen. Onze gemeente is jong van geest, ook al is de gemiddelde leeftijd van de kerkbezoeker hoog.

Wij hebben de behoefte om bij de tijd te blijven. Dat doen wij door te willen blijven leren, door te zoeken naar vernieuwing, door in te haken op maatschappelijke ontwikkelingen en betrokken te zijn op onze eigen buurt.

Onze gemeente heeft een sterk diaconaal/missionaire inslag. Kenmerkend zijn de diverse ontmoetingsmaaltijden en de onderlinge hulp aan elkaar. Die betrokkenheid blijkt bijvoorbeeld uit de samenwerking met het nieuwe wijkcentrum de Groene Hoven en de basisschool de Rank.

Wij heten u graag van harte welkom!

  • ds. Loes Kraan

    Predikant

Jouw naam (verplicht)

Jouw e-mail (verplicht)

Jouw bericht