Geloof ・Hoop ・Liefde

Een kleine, dwarse kerk: kwaliteit in muziek en in het doorgronden van de bijbelse literatuur

De Lutherse Kerk van Apeldoorn vormt een kleine, actieve gemeenschap in de Lutherse traditie. Reformator Martin Luther was een dwarse Augustijner monnik die enerzijds in alle opzichten kind was van zijn tijd en tegelijk zijn tijd ver vooruit. Zijn inzichten waren briljant, zijn Bijbelvertaling baanbrekend en zijn bijdrage aan de vorming van het Duits als eenheidstaal ongeëvenaard.

De gemeente viert elke zondag in de Lutherse kerk aan de Röntgenstraat 9 in Apeldoorn. Daarbij staat, naast de vaste liturgische gezangen en de muziek door cantor en organist, een grondige bijbelse theologie centraal, bouwend op de vertaling van ds Pieter Oussoren. Ds Oussoren vertaalde de Naardense Bijbel die zo getrouw mogelijk de schoonheid van de Hebreeuwse en Griekse grondtaal weerspiegelt

Eenmaal per maand is de dienst om 12.00 uur en worden door jonge musici Bachcantates en andere werken voor (solo)zang, orkest en/of orgel uitgevoerd.

  • Ds. L. Vos

    Predikant