Geloof ・Hoop ・Liefde

Als gemeente van de Eben-Haëzerkerk weten wij ons onderdeel van het ene lichaam van Jezus Christus. Wij staan in de protestantse traditie en hebben onze plaats in het geheel van de Protestantse Kerk in Nederland. Binnen de Protestantse Gemeente van Apeldoorn nemen wij de plaats in van een wijkgemeente van bijzondere aard en zijn daardoor niet gebonden aan een geografisch gebied maar richten we ons op geheel Apeldoorn en omliggende plaatsen.

De gemeente rekent zich tot de modaliteit van de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk in Nederland. Als gemeente van de Eben-Haëzerkerk willen wij de Bijbel als Gods Woord bepalend laten zijn voor al ons handelen.

Wij aanvaarden de oudchristelijke en klassiek gereformeerde belijdenisgeschriften als zuivere vertolking van het christelijke geloof. Dit kleurt de activiteiten, waarbij naast de oproep tot persoonlijk geloof ook de versterking van het persoonlijk geloof en de onderlinge band, het christen-zijn en het getuige zijn van Christus in deze tijd centraal staan.

De eredienst wordt gekenmerkt door een liturgie waarbij Gods Woord centraal staat. Gods Woord mogen wij ook zingend op onze lippen nemen in de gemeentezang. In de eredienst blijkt onze betrokkenheid op de wereld en elkaar onder andere uit de collecten en uit de voorbeden.

Voor meer informatie zie ook de relevante pagina op “kerken Apeldoorn”

  • ds. H.I. Methorst

    Predikant
  • ds. J.W. Verboom

    Predikant