Geloof ・Hoop ・Liefde

De Drie Ranken

Geloofsgemeenschap De Drie Ranken: vanuit geloof, hoop en liefde staan wij midden in het leven.

Open geloofsgemeenschap

In het centrum van de wijk De Maten staat De Drie Ranken. Dit in 2021 duurzaam herbouwde multifunctionele kerkgebouw is het thuis van onze geloofsgemeenschap, waarin protestanten en katholieken samenwerken vanuit de visie dat iedereen van harte welkom is om mee te doen, ongeacht culturele of religieuze afkomst, of geaardheid. Wij willen op een eigentijdse manier kerk zijn, waarin ook mensen die niet vertrouwd zijn met de kerk zich welkom voelen.

Vieringen en acties

Deze houding vertalen we in vele vormen van vieren, waarbij zowel de ‘traditionele vieringen’ als nieuwe vormen, zoals de Open Kring Viering, hun plaats hebben. Ook via acties als Omzien naar elkaar en Vakantiegeld samen delen proberen we er te zijn voor iedereen in onze naaste omgeving die hulp nodig heeft.

Huis van Ontmoeting

De Drie Ranken is naast een kerkgebouw ook een plek van ontmoeting voor de wijkbewoners. Regelmatig worden er kerkelijke en niet-kerkelijke activiteiten georganiseerd, gericht op ontmoeting, verbinding en verdieping. Van collegereeksen over maatschappelijke thema’s tot filmvoorstellingen, meditatie en zondagmiddagconcerten. De Huiskamer van De Drie Ranken fungeert meerdere dagen per week als plek waar men met elkaar in gesprek kan gaan, koffie kan drinken of gezamenlijk kan eten.

Nieuwsgierig geworden? Kom dan eens langs of kijk op onze website www.3ranken.nl

Voor meer informatie zie ook de relevante pagina op “kerken Apeldoorn”

  • ds. Ad Wijlhuizen

    Predikant
  • Hanneke Siebert

    Predikant