Geloof ・Hoop ・Liefde

Hartelijk welkom op de website van de Protestantse Wijkgemeente Apeldoorn-Noordoost.

In eerste instantie willen wij ons zelf zien als een kerk met een knipoog. Naar ons idee komt hierin tot uitdrukking dat je wordt gekend en dat God groter is dan je eigen geloof, je eigen waarheid. Je mag dan ook met een glimlach kijken naar je eigen gelijk . Binnen onze gemeente willen we dan ook niet dogmatistisch zijn, maar ruimte geven aan de verschillende manieren van geloven. We hopen dat u binnen onze gemeente daar iets van ervaart.

De visie op het zijn van onze geloofsgemeenschap wordt gevormd door de bron van ons geloof in God. De Bijbel is het boek waaruit wij leren en ons laten inspireren. Vanuit die uitgangspunten willen wij als wijkgemeente Apeldoorn Noordoost ons geloof met elkaar, maar ook met anderen beleven en uitdragen. Dit doen wij door het zoeken van ontmoeting met God en elkaar, in liefde, eerbied en met respect voor ieders eigenheid. Ook streven wij een open verbinding na met de samenleving, zowel lokaal als wereldwijd.

Dit komt met name tot uitdrukking in de activiteiten als de KIDS-middagen en kledingmarkten en onze betrekkingen via VanOostNaarOost met Albanië. Daarnaast zijn we actief op het gebied van muziek en musicals en op onderlinge ontmoetingen via georganiseerde maaltijden en koffieochtenden. Hierover kunt u alles vinden onder de rubrieken pastoraat en diaconaat.

Elke zondag komen we om 10 uur bij elkaar voor de viering in de Julianakerk, Deventerstraat 91.

Wij hopen dat deze eerste kennismaking met onze wijkgemeente u uitnodigt om eens een viering op zondag mee te maken.

Voor meer informatie zie ook de relevante pagina op “kerken Apeldoorn”

  • ds. Corma Baas

    Predikant
  • ds. Jaap Kappers

    Predikant
  • ds. Henk Boter

    Predikant