Geloof ・Hoop ・Liefde

JobHulpMaatje Apeldoorn helpt en ondersteunt werkzoekenden bij het vinden van een passende baan. JobHulpMaatje Apeldoorn (met als formele naam Stichting Met Elkaar Apeldoorn) werkt daarvoor samen met de landelijke organisatie JobHulpMaatje. Wij begeleiden werkzoekenden door middel van een maatjessysteem en geven belangeloze aandacht en doen dat aanvullend op de bestaande hulpverlenende instanties.

Voor Jobhulpmaatje Apeldoorn zijn wij op zoek naar een: Coördinator ( voor 16 -24 uur per week)
Hoe werkt JobHulpMaatje?

JobHulpMaatje is een concept waarbij werkzoekenden uit kwetsbare groepen geholpen worden om passend (vrijwilligers)werk te vinden. De complexiteit van onze samenleving maakt het voor hen moeilijk om zonder hulp geschikt werk te krijgen én te houden. De werkzoekenden gaan gedurende een aantal weken in een JobGroup samen op een creatieve manier op zoek naar een baan. Daarbij is ook veel aandacht voor motivatie, eigenwaarde en het delen van ervaringen. In dit proces krijgt de werkzoekende ook hulp van een getrainde vrijwilliger. Deze begeleidt hem/haar niet alleen tijdens het zoeken van werk, maar zo nodig ook tijdens de eerste periode bij een nieuwe baan. Dat geeft rust en helpt de hulpvrager bij het wennen aan de nieuwe situatie. JobHulpMaatje werkt samen en in nauw overleg met de gemeente en andere betrokken organisaties in Apeldoorn.

Wij zoeken een Coördinator, Hij/zij verricht de volgende werkzaamheden:
• Werkt een plan van aanpak uit voor de werkzaamheden die de eerste 6 maanden zullen worden opgepakt. Hierbij is aandacht voor de verschillende doelgroepen met hun eigen vereiste aanpak. In samenwerking met de gemeente Apeldoorn.
• Onderhoudt de contacten met de gemeente, sociale wijkteams en andere partijen gericht op het operationaliseren van Jobhulpmaatje
• Werft en selecteert vrijwillige JobHulpmaatjes
• Organiseert trainingen/deskundigheidsbevordering voor de aangestelde JobHulpmaatjes
• Stuurt en begeleidt de aangestelde Jobhulpmaatjes
• Houdt intervisie en evaluatiegesprekken met vrijwilligers
• Organiseert de werving en instroom van deelnemers
• Verzorgt de intake en koppeling van deelnemers aan de JobHulpmaatjes
• Legt maandelijks verantwoording af aan het bestuur over werkwijze en resultaten
• Zorgt voor een goede administratie- en rapportagestructuur, die aansluit bij de eisen van de gemeente Apeldoorn, de landelijke vereniging, en de subsidieverstrekkers.

Wij zoeken iemand met de volgende vaardigheden:
• Heeft affiniteit met het werken met vrijwilligers
• Heeft goede organisatorische en communicatieve vaardigheden
• Kan goed samenwerken en de kar trekken richting de gestelde doelen
• Heeft affiniteit met de doelgroep van kwetsbare mensen.
• Is een netwerker, ondernemer en innovator
• Is bereid om – indien nodig – op flexibele tijden te werken
• Heeft een christelijke levensovertuiging.

Wij bieden:
• Een betaalde functie (16-24 uur per week) in een enthousiast en betrokken team.

Wij zijn tevens opzoek naar: Twee Bestuursleden.
Eén bestuurslid met als bijzondere taak het onderhouden van de contacten met de Coördinator en één bestuurslid met als taak de fondsenwerving voor de Stichting.
Wij zoeken mensen die:
• Affiniteit hebben met de doelstelling van de Stichting.
• Zich graag willen inzetten als vrijwilliger in het bestuur van de Stichting.
• Voldoende tijd kunnen vrijmaken voor de hun toebedeelde taak.
• Affiniteit en ervaring hebben met de genoemde taak.
Voor meer informatie over de inhoud van de functies kunt u terecht bij de voorzitter de heer Frenk Lip 055 – 5431042, , of de secretaris de heer Herbert Bos, 06-39765760, . U kunt uw sollicitatie voor de functie van Coördinator zenden naar de secretaris van JobHulpMaatje Apeldoorn voor 15 augustus 2020.