Geloof ・Hoop ・Liefde

Op het moment dat u deze gegevens nodig heeft, verkeert u wellicht in rouw door het verlies van een dierbare. Het is ons een behoefte u daarmee onze deelneming te betuigen. Wij wensen u voor de komende tijd heel veel sterkte. De familie dient in eerste instantie contact op te nemen met een begrafenisonderneming.

Als u de uitvaart vanuit een kerk wilt houden, zal de onderneming contact opnemen met de desbetreffende koster voor het huren van een kerkzaal en staat de familie bij met de verdere afhandeling van de uitvaart.

Als de uitvaartdienst in één van de kerken van de Protestantse Gemeente te Apeldoorn wordt gehouden, kunnen wij op verzoek van de begrafenisonderneming een organist benaderen, rekening houdend met een eventuele voorkeur van de familie.