Geloof ・Hoop ・Liefde

Missie

Geroepen door God en gedragen door Zijn liefde willen wij als kerk in Apeldoorn leven uit het geloof in Jezus Christus. Uit Zijn leven, sterven en uit Zijn opstanding putten wij hoop en kracht en in ons geloof worden wij  gedreven door de Geest van Pinksteren. Vanuit die basis willen wij kerk zijn in diversiteit. De Bijbel is onze bron van inspiratie. De bijbelse boodschap is bepalend en de vertaling van die boodschap naar het heden geeft ons richting bij ons spreken en handelen. Iedereen die zich hiertoe voelt aangesproken nodigen wij van harte uit op eigen wijze deel te nemen aan de wereldwijde beweging van christenen die gericht is op de heelmaking van mensen.

Visie

  • de koepel is van door diversiteit en herkenbaarheid onderscheiden wijkgemeenten die samen in Christus een eenheid vormen
  • zoekt naar vernieuwende en inspirerende  vormen van kerk zijn en vieren om op die manier meer mensen te betrekken bij Gods goede boodschap, en om inhoudelijke geloofszaken bespreekbaar te maken,
  • haar afzonderlijke wijkgemeenten de vrijheid biedt, om het kerk zijn op eigen wijze in te vullen, bij voorbeeld als kerk in de buurt en/of als gemeente met een herkenbare geloofskleur,
  • is geroepen om mensen gelegenheid, tijd en ruimte te bieden om God en elkaar te ontmoeten,
  • in heel Apeldoorn wijkoverschrijdend en samenbindend  wil opereren,
    diaconaat als een belangrijke pijler in haar beleid ziet,
  • van betekenis wil zijn voor Apeldoorn als burgerlijke gemeente,
  • een verantwoord financieel beleid wil voeren,
  • probeert zij, biddend om Gods onmisbare zegen, haar missie gestalte te geven.
Download hier het beslisdocument voor de Toekomstverkenning (november 2013).