Geloof ・Hoop ・Liefde

Ledenadministratie

Inschrijving

Wilt u lid worden van de Protestantse Gemeente te Apeldoorn? Stuur even een e-mail naar , dan sturen wij u een formulier toe.

Verhuizing

Om het ledenbestand actueel te houden verzoeken wij u een verhuisbericht te sturen naar de ledenadministratie. Of u stuurt een e-mail naar

Geboorte

Wilt u zo vriendelijk zijn een geboortekaartje te sturen naar de ledenadministratie (Hofveld 52, 7331 KE  APELDOORN) en/of de kerkenraad. U kunt ook via de e-mail melding maken van de gezinsuitbreiding.

Overlijden

Voor het melden van een overlijden van een gemeentelid, kunt u een e-mail sturen naar .

Overschrijving naar andere wijk, perforatie

Binnen de PKN is het mogelijk om voorkeurslid te worden van een andere wijkgemeente. Dit is inschrijving bij een andere wijkgemeente, buiten de eigen geografische wijk.
Als u zich niet thuis voelt in de wijk waarin u woont, kunt u overschrijving aanvragen.
Hoe gaat dit in zijn werk?
U stuurt een schriftelijk en gemotiveerd verzoek naar Het Kerkelijk Bureau, Hofveld 52, 7331 KE  Apeldoorn.
Het Kerkelijk Bureau geeft dit door aan de kerkenraden en voert de wijziging uit.
Als de overschrijving in de administratie is verwerkt, krijgt u daar per brief bericht van.

Overschrijving naar een andere Protestantse Gemeente (buiten Apeldoorn)

Binnen de PKN is het mogelijk om voorkeurslid te worden van een andere gemeente. Dit is inschrijving bij een andere gemeente, buiten Apeldoorn.
Als u zich niet thuis voelt in Protestants Apeldoorn, kunt u overschrijving aanvragen.
Hoe gaat dit in zijn werk?
U stuurt een schriftelijk en gemotiveerd verzoek naar Het Kerkelijk Bureau, Hofveld 52, 7331 KE  Apeldoorn.
Het Kerkelijk Bureau legt uw verzoek neer bij de kerkenraad van de nieuwe protestantse gemeente en bij de kerkenraad van de geografische wijk.

Uitschrijving

Als u geen lid meer wilt zijn van de kerk, kunt u het volgende doen:
U stuurt persoonlijk een e-mail () of een brief naar het Kerkelijk Bureau.
Het Kerkelijk Bureau brengt de kerkenraad van uw wijkgemeente op de hoogte van uw verzoek tot uitschrijving.