Geloof ・Hoop ・Liefde

Kerkplein7 is verantwoordelijk voor alle Apeldoorn-brede activiteiten van de Protestantse Gemeente Apeldoorn en daarmee het gezicht naar buiten. We zijn er voor missionair werk, jeugdwerk, communicatie, vorming & toerusting, ouderenpastoraat en gemeenteopbouw. Ook de pioniersplekken vallen hieronder. Kerkplein7 is een orgaan van bijstand van de Algemene Kerkenraad.

Doelstellingen

Ondersteunen en faciliteren van activiteiten die wijkgemeenten niet zelfstandig kunnen uitvoeren

Profileren van het Protestantse Gemeente Apeldoorn

(Vraaggestuurd) advies op het gebied van:

 • Jeugd- en jongerenwerk
 • Missionair werk
 • PR en Communicatie
 • Innovatie
 • Vorming en toerusting

Medewerkers

 • Jennie Harmelink – Jeugdwerk ()
 • Ad Wijlhuizen – Missionair werk ()
 • Jeanine van Brummen – Communicatie en P.R. ()
 • Ds. Loes Kraan – Pioniersplek ‘De Sleutel’ ()
 • Cora Krispijn – Pioniersplek ‘De Verwondering’ ()

Bestuur

 • Vacant – voorzitter
 • Ab Kiers
 • Bowien Krikke
 • Charlotte Meijer
 • Kees Bulens