Geloof ・Hoop ・Liefde

Kerkelijk Bureau

Het Kerkelijk Bureau is gevestigd in de Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE, Apeldoorn en is geopend op:
maandag- en dinsdagmorgen van 9.00 uur tot 12.00 uur.

U bent welkom met uw vragen bijvoorbeeld over uw lidmaatschap of de aanschaf van collectebonnen.
Op alle andere werkdagen kunt u ons uiteraard mailen of bellen waarbij u uw boodschap inspreekt op het antwoordapparaat. Vergeet niet uw telefoonnummer in te spreken!. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

Het algemene nummer van het Kerkelijk Bureau is: 055 – 3557678.

Hieronder is te vinden wie er op het Kerkelijk Bureau werken en waar hij of zij verantwoordelijk voor is:

Receptie

Telefoon: 055-3557678
Email: 
Als u belt of ons bezoekt wordt u door een medewerkster van de receptie (Geke of Marjanne) te woord gestaan of ontvangen.
De medewerkers van de receptie verzorgen de administratieve afhandeling van huwelijken, verkoop/versturen van collectebonnen en de publicatie van kerkdiensten

Leden- en Bijdragenadministratie

Mieke van den Brink – Slomp
Telefoon: 055-3574408
Email: 
Alle mutaties in het ledenbestand van de Protestantse Gemeente te Apeldoorn worden in de ledenadministratie bijgewerkt door Mieke. Bij haar kunt u terecht met vragen over uw inschrijving in onze kerkelijke gemeente, zoals b.v. doopgegevens, verhuizing of uitschrijven. Zij is ook het aanspreekpunt voor de ledenadministrateurs in de wijken.

Email: 
Mieke coördineert en verwerkt  de vrijwillige bijdragen op het Kerkelijk Bureau waaronder actie kerkbalans en actie Solidariteitskas. U kunt bij haar terecht voor uw vragen m.b.t. de bijdragenadministratie. Zij is ook het aanspreekpunt voor de coördinatoren in de wijken.

Boekhouding

Irma Roggeband – van de Mars
Telefoon: 055-3574407
Email:
Alle financiële transacties van de Protestantse Gemeente te Apeldoorn en de daarbij behorende kerken en wijken worden door Irma vastgelegd. Zij verzorgt ook de betalingen aan predikanten en kostendeclaraties van alle medewerkers en vrijwilligers van de Protestantse Gemeente te Apeldoorn.

Diaconie

Corrie van Orden – van de Hoef
Telefoon: 055-3574403
Email:
De administratie van het CvD (College van Diakenen) wordt bijgehouden door Corrie. Heeft U vragen over het werk van de Diaconie, dan kunt u bij haar terecht.

Ondersteuning AK

Wilma van Sermondt – Dorgelo
Telefoon: 055-3574406
Email:
Wilma heeft als taak de ondersteuning van de Algemene Kerkenraad (AK). Dat betekent dat zij de post verwerkt, de vergaderstukken verzorgt voor de vergaderingen van moderamen AK en AK en dat zij de notulen maakt van deze vergaderingen.

Algemeen

Henk van Bergeijk
Telefoon: 055-3574401
Email:
Henk geeft leiding aan het kerkelijk bureau en is als adviseur verbonden aan het College van Kerkrentmeesters en de Algemene Kerkenraad