Geloof ・Hoop ・Liefde

Kerkelijk Bureau

Het Kerkelijk Bureau is gevestigd in de Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE, Apeldoorn en is geopend op:
maandag en dinsdag van 8.30 uur tot 12.30 uur.

Het algemene nummer van het Kerkelijk Bureau is: 055 – 3557678.

Het kan voorkomen dat de telefonische bereikbaarheid niet optimaal is. Wanneer u een e-mail stuurt, wordt er zo snel mogelijk contact met u opgenomen.

Hieronder is te vinden wie er op het Kerkelijk Bureau werken en waar hij of zij verantwoordelijk voor is:

Receptie

Telefoon: 055-3557678
Email: receptie@pkn-apeldoorn.nl
Als u ons bezoekt wordt u door een medewerker van de receptie ontvangen.
Heel veel organisatorische zaken die horen bij het runnen van een kerkelijk bureau komen via de receptie tot stand, zoals: huwelijken, verkoop/versturen van collectebonnen, archivering, adressenbestand enz.

Ledenbestand & Kerkbalans

Mieke van den Brink – Slomp
Telefoon: 055-3574408
Email: leden@pkn-apeldoorn.nl
Alle mutaties in het ledenbestand van de Protestantse Gemeente te Apeldoorn worden in de ledenadministratie bijgewerkt door Mieke. Bij haar kunt u terecht met vragen over uw inschrijving in onze kerkelijke gemeente, zoals b.v. doopgegevens, verhuizing of uitschrijven. Zij is ook het aanspreekpunt voor de ledenadministrateurs in de wijken.
Tevens geeft zij secretariële ondersteuning aan het College van Kerkrentmeesters.

Email: bijdragen@pkn-apeldoorn.nl
Mieke coördineert op het Kerkelijk Bureau ook de actie kerkbalans. Tevens zorgt zij voor de administratie van de vrijwillige bijdragen. Zij controleert of de toegezegde bedragen binnenkomen en herinnert u daaraan, mocht u dat eens een keer vergeten.

Boekhouding

Irma Roggeband – van de Mars
Telefoon: 055-3574407
Email: boekhouding@pkn-apeldoorn.nl
Alle financiële transacties van de Protestantse Gemeente te Apeldoorn en de daarbij behorende kerken en wijken worden door Irma vastgelegd. Zij verzorgt ook de betalingen aan predikanten en kostendeclaraties van alle medewerkers en vrijwilligers van de Protestantse Gemeente te Apeldoorn.

Diaconie

Corrie van Orden – van de Hoef
Telefoon: 055-3574403
Email: diaconie@pkn-apeldoorn.nl
De administratie van het CvD (College van Diakenen) wordt bijgehouden door Corrie. Heeft U vragen over het werk van de Diaconie, dan kunt u bij haar terecht.

Ondersteuning AK

Wilma van Sermondt – Dorgelo
Telefoon: 055-3574406
Email: ondersteuning.ak@pkn-apeldoorn.nl
Wilma heeft als taak de ondersteuning van de Algemene Kerkenraad (AK). Dat betekent dat zij de post verwerkt, de vergaderstukken verzorgt voor de vergaderingen van moderamen AK en AK en dat zij de notulen maakt van deze vergaderingen.