Geloof ・Hoop ・Liefde

Het kerkblad van de Protestantse Gemeente Apeldoorn is ‘ZICHT055’. Het blad verschijnt in principe elke maand. Een abonnement kost € 28,50 per jaar. Als u een abonnement wilt, kunt u even bellen met 06-31915143. Dan krijgt u de abonneeservice van VeSo aan de telefoon en zij helpen u met het afsluiten van een abonnement.

Adverteren

Het is mogelijk te adverteren in ZICHT055. Neem hiervoor contact over met VeSo. Advertenties worden inhoudelijk beoordeeld door de redactie. Als de inhoud van de advertenties niet past bij het karakter van ZICHT055 of het lezerspubliek kan de redactie besluiten een advertentie te weigeren.

ZICHT055 wordt uitgegeven door VeSo
Postbus 603, 7300 AP  APELDOORN
06–31915143
Wilt u een mail sturen dan kan dat ook. Wij zijn bereikbaar met de volgende emailadressen: info@zicht055.nl en perspectief@pkn-apeldoorn.nl
Klachten over bezorging; via de mail of op zaterdag tussen 10.00 en 15.00 uur via 06-31915143

Volg ons ook op: