Geloof ・Hoop ・Liefde

Kerkblad Perspectief

Het kerkblad van de Protestantse Gemeente Apeldoorn is ‘Perspectief’. Het blad verschijnt in principe elke twee weken, met uitzondering van de feestdagen en de zomervakantie.

Een abonnement kost €38,50 per jaar. Als u een abonnement wilt, kunt u even bellen met 06-31915143. Dan krijgt u de abonneeservice van VeSo aan de telefoon en zij helpen u met het afsluiten van een abonnement.

Algemene kopij aanleveren uiterlijk vrijdag voor publicatie via: perspectief@pkn-apeldoorn.nl

Adverteren

Het is mogelijk te adverteren in Perspectief. Neem hiervoor contact over met VeSO. Advertenties worden inhoudelijk beoordeeld door de redactie. Als de inhoud van de advertenties niet past bij het karakter van Perspectief of het lezerspubliek kan de redactie besluiten een advertentie te weigeren.

Perspectief wordt uitgegeven door VeSo
Postbus 603, 7300 AP  APELDOORN
06–31915143
www.pga-perspectief.nl / abonneeservice@pga-perspectief.nl

Klachten over bezorging; via de mail of op zaterdag tussen 10.00 en 15.00 uur via 06-31915143