Geloof ・Hoop ・Liefde

Voor het huren van de kerkzaal en/of nevenruimtes in één van onze kerkgebouwen, kunt u zich wenden tot de koster van de desbetreffende kerk, hij/zij beheert de agenda.

Indien u lid bent van de Protestantse Gemeente te Apeldoorn, graag na het vastleggen van een huurafspraak voor een Kerkelijk Huwelijk, z.s.m. contact opnemen met het Kerkelijk Bureau, voor verdere afhandeling. (tel. 055-3557678). U ontvangt nadat de huurafspraak is vastgelegd een huurbevestiging in 2-voud, met het verzoek 1 exemplaar getekend te retourneren naar de afzender.

De factuur voor een kerkelijk en/of burgerlijk huwelijk ontvangt u minimaal 30 dagen voorafgaand aan het huwelijk en deze dient voor de huwelijksvoltrekking voldaan te zijn. Bij overige verhuur, ontvangt u de nota, in verband met eventuele buffetopbrengsten op rekening, na de verhuurdatum.

Indien u op vaste tijdstippen gebruik wilt maken van onze kerkelijke ruimtes, kan hiervoor een huurcontract worden opgemaakt. Ook hiervoor moet u contact op te nemen met de voorgaande genoemde contacten. De nota hiervoor wordt u per kwartaal toegezonden. Voor alle verhuur geldt onze algemene betalingsconditie, betaling binnen 30 dagen na factuurdatum.

Verhuurtarieven op aanvraag bij de kosters.