Geloof ・Hoop ・Liefde

Periodieke schenking

Giften in de vorm van periodieke of lijfrenteschenking zijn volledig aftrekbaar voor de belasting.

De periodieke gift is niet gebonden aan een minimum of maximum bedrag. Het verschil met gewone giften is, dat de schenker zich bij een lijfrenteschenking verplicht om de begunstigde jaarlijks gedurende minimaal 5 jaar een bepaald vast bedrag te schenken; dat mag ook in termijnen.
Afhankelijk van uw leeftijd en inkomen ontvangt u via uw inkomstenbelasting maar liefst 16% tot 52% van het geschonken bedrag terug. De inkomsten van de kerk kunnen bijna verdubbelen als u uw gewone kerkelijke bijdrage omzet in een periodieke gift en vervolgens het belastingvoordeel mee schenkt. Dat kost u niets meer.

De verplichting tot uitkering tijdens de looptijd vervalt bij overlijden van de schenker.

Hoe gaat het schenken via een lijfrenteschenking in z’n werk ?

  • De schenker verplicht zich om gedurende minimaal 5 jaar jaarlijks een vast bedrag te schenken.
  • Er is een schenkingsovereenkomst nodig om voor belastingaftrek in aanmerking te komen.
  • Een lijfrenteschenking is financieel aantrekkelijk en niet ingewikkeld en het levert een aanzienlijke belastingbesparing op.
  • Al uw kerkelijke bijdragen (voor Kerkbalans, Solidariteitskas, Diaconie, collectebonnen, ABRI, Joker etc.) kunnen in 1 jaarlijks schenkingsbedrag worden opgenomen.
  • Schenkingen buiten de lijfrenteschenking om blijven op de normale wijze aftrekbaar.
  • De periodieke schenking moet worden aangemeld bij de Belastingdienst.

Rekenvoorbeeld 1

( De rekenvoorbeelden gaan er vanuit dat u alleen een schenking doet aan de kerk)

Dit jaar bedraagt uw bijdrage aan Kerkbalans € 200,-.
Deze gift is niet aftrekbaar voor de belasting. Een gift is pas aftrekbaar als deze zowel € 60,-, als minimaal 1% van het verzamelinkomen bedraagt. Bij een bruto inkomen van € 25.000,-, moet u minimaal € 250,– schenken om in aanmerking te komen voor een fiscale tegemoetkoming.

Als u uw bijdrage omzet in een periodieke schenking dan kunt u € 345,- schenken want u krijgt bij uw belastingschaal (42%) € 145,- terug van de belasting.
Netto betaalt u dan nog steeds € 200, terwijl de kerk een schenking ontvangt van € 345,-.

Rekenvoorbeeld 2

Uw bruto inkomen bedraagt € 60.000 per jaar (tarief inkomstenbelasting 52%). U doneert jaarlijks € 800 aan de kerk. Dit bedrag is gedeeltelijk aftrekbaar, omdat € 200 boven de drempel van 1% uitkomt.
Dit geeft u een belastingaftrek van € 104.
De donatie kost u dus netto € 696.

Als u schenkt per ‘periodieke schenking’, is de volledige schenking voor u wel aftrekbaar.
Als u nu € 1.450 overmaakt aan de kerk, krijgt u hiervan € 754 terug van de belasting.
Uw netto schenking blijft € 696.

De enige voorwaarde is, dat u de kerk voor tenminste 5 jaren moet steunen en er een schriftelijke verklaring voor moet laten opmaken. In uw lijfrenteschenking kunt u al uw bijdragen aan de kerk opnemen, zoals; Solidariteitsfonds, collectebonnen, diaconale acties , bijdrage Wijkkas ed.
Het totaalbedrag is dan voor 100% aftrekbaar voor de belasting en u wordt niet meer lastiggevallen met acceptgirokaarten voor kerkelijke bijdragen.  Per saldo kunt u meer schenken aan de kerk zonder dat het u extra geld kost.

Hoe verder?

U Kunt de formulieren bij voorkeur per mail aanvragen bij het Kerkelijk Bureau mail: of telf. 055 – 3574 408.

De formulieren worden u z.s.m. toegestuurd voor het invullen en ondertekening.

Directe of indirecte periodieke giften

De belastingdienst kent het begrip directe en indirecte periodieke gift niet. Dit is door de PKN zelf bedacht. Een periodieke gift leg je vast in een overeenkomst met een ANBI. Elke ANBI heeft van de belastingdienst een RSIN nummer gekregen. De PKN-Apeldoorn en de PKN-Nederland hebben verschillende RSIN nummers.

Indirecte schenking:
Als je wilt dat jouw schenking kan mee verhuizen dan moet je de periodieke schenking aan de PKN-Nederland doen en zelf met hen regelen dat zij de schenking overmaken naar b.v. PKN-Apeldoorn. Ga je nu verhuizen naar b.v. Zwolle dan kan je aan PKN-Nederland vragen de schenking over te maken aan de PKN-Zwolle i.p.v. de PKN-Apeldoorn. De schenking blijf je dan altijd gewoon overmaken naar PKN-Nederland. Dit noemt de PKN Indirect.

Directe schenking:
Heb je een periodieke schenkingsovereenkomst met de PKN-Apeldoorn afgesloten dan kan je deze na verhuizing niet om zetten naar bijvoorbeeld de PKN-Zwolle. Deze schenking is dus een directe schenking.  Het verschil in deze twee varianten zie je dus ook niet terug op het schenkingsformulier. Als je een eenmaal overeen gekomen periodieke schenking voor 5 jaar stopt, anders dan overeengekomen, moet je over alle voorgaande jaren belasting betalen.

Conclusie:
Als je wilt dat je de schenking binnen de PKN kan mee verhuizen moet je de schenking aan de PKN-Nederland doen en met hen afspreken naar welke gemeente de schenking overgemaakt moet worden. Verhuizing binnen de PGA heeft geen consequenties.

Ter info:
(RSIN = Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer)
De PGA heeft als RSIN nummer: 002 531 483.
De PKN heeft als RSIN nummer: 813 612 809.