Geloof ・Hoop ・Liefde

Diensten met Belangstellenden

Iedere laatste zondag van de maand wordt er in de Grote Kerk Apeldoorn een speciale avonddienst gehouden. De diensten zijn “laagdrempelig” en worden door veel Apeldoorners bezocht maar en er komen ook veel bezoekers uit de wijde omgeving. Deze diensten zijn bedoeld om toegankelijk te zijn voor alle mensen die belangstelling hebben voor het geloof, m.n. voor hen die tot een vast kerkgenootschap behoren. Het karakter van de dienst is eenvoudig. De liederen die gezongen worden zijn bekend en gemakkelijk mee te zingen. Regelmatig versterken koren uit de omgeving de gemeentezang.

De diensten beginnen om 19.00 uur, en worden gehouden iedere laatste zondag van de maand. Samenzang vanaf 18.45 uur. 

Locatie: Grote Kerk Apeldoorn, Loolaan 16, 7315 AB te Apeldoorn

Klik hier voor de lijst met avonden en medewerken

De Diensten Met Belangstellenden(DM) worden maandelijks door veel mensen bezocht en hebben landelijke belangstelling. Na afloop wordt er een kop koffie aangeboden. U kunt daar een gesprek hebben met de voorganger of met een medewerker van de dienst.

De organisatie van deze diensten valt onder de verantwoording van de commissie DMB.

De commissie DMB zoekt versterking

Bent u een regelmatige bezoeker van de DMB diensten op de laatste zondag van de maand in de Grote Kerk? De commissie DMB is op zoek naar een vrijwilliger die als penningmeester wil fungeren.

Voor informatie: A. Staal  tel. 055-3556571 of e-mail

Voor inlichtingen kunt u terecht bij de voorzitter:

A. Staal
e-mail:
tel: 055-3556571

Voor meer informatie kunt u ook terecht op onze Facebookpagina.