Geloof ・Hoop ・Liefde

“voor een geestelijke vernieuwing en herleving in Apeldoorn”

Openingstijden juli en augustus 2018:

Maandag 07:00-08:00 uur Mannenbidstond
Woensdag 10:00-12:00 uur* Gebed voor de kerken en Apeldoorn
Woensdag even weken 14:00-15:00 uur Gebed voor Israël
Woensdag even weken 15:00-16:00 uur Gebed voor de vervolgde kerk
Vrijdag 10:00-12:00 uur* Gebed voor de kerken en Apeldoorn
(*het staat vrij later te komen en eerder weg te gaan)
N.B. Vanaf september zijn er weer uitgebreidere openingstijden,
zie www.gebedshuisapeldoorn.nl

Contactpersoon: Theo van Vlijmen: 06-10634040
Secretariaat: Monique van Dorth: 06-58988914

Email: info@gebedshuisapeldoorn.nl
IBAN: NL35 INGB 0008 1886 15 t.g.v.
Stichting “De Vaste Burcht” in Hoenderloo