Geloof ・Hoop ・Liefde

Op woensdag 21 maart 2018 zijn de Gemeenteraadsverkiezingen. Mede op voorstel van Henk Medema, zal de gebedstijd ’s morgens van 10.00-12.00 uur geheel in het teken staan van deze verkiezingen. Gezien het belang van deze verkiezingen voor het leven in Apeldoorn, roepen wij velen op zich bij ons gebed aan te sluiten.

Op zaterdag 31 maart is er een Paasactie van de kerken in Apeldoorn gecoördineerd door het
EOA (Evangelisatie Overleg Apeldoorn). Vanaf 11.00 uur tot in de middag wordt op de hoek Raadhuisplein/Hoofdstraat ter gelegenheid van Pasen een presentje uitgedeeld met o.a. een boekenlegger met daarop de uitleg van Pasen. Als u hieraan wilt meedoen, kunt u zich aanmelden bij:

Vooraf en tijdens deze actie is het Gebedshuis Apeldoorn, Paslaan 9 open vanaf 10.15 uur.

Zaterdag 3 maart is het Gebedshuis aan de Paslaan 9 in Apeldoorn geopend. Het Gebedshuis is geopend op:
Maandag 07:00-08:00 uur Mannenbidstond
Dinsdag 10:00-12:00 uur* Gebed voor de kerken en Apeldoorn
Woensdag 10:00-12:00 uur* Gebed voor de kerken en Apeldoorn
Woensdag even weken 14:00-15:00 uur Gebed voor Israël
Woensdag even weken 15:00-16:00 uur Gebed voor de vervolgde kerk
Donderdag 10:00-12:00 uur* Gebed voor de kerken en Apeldoorn
Donderdag 19:00-21:00 uur* Gebed voor evangelisatie
Vrijdag 10:00-12:00 uur* Gebed voor de kerken en Apeldoorn
Vrijdag oneven weken 14:00-16:00 uur* Gebed voor de kerken en Apeldoorn
Zaterdag even weken 19:00-22:00 uur* Aanbidding en gebed jongvolwassenen
(*het staat vrij later te komen en eerder weg te gaan)

Overige informatie:
Adres: Paslaan 9, 7311 AH Apeldoorn
Contactpersoon: Theo van Vlijmen: 06-10634040
Secretariaat: Monique van Dorth: 06-58988914
Email: info@gebedshuisapeldoorn.nl
IBAN: NL35 INGB 0008 1886 15 t.g.v.
Stichting “De Vaste Burcht” in Hoenderloo