Geloof ・Hoop ・Liefde

De actie Vakantiegeld Samen Delen wordt dit jaar voor de zevende keer gehouden. Voor het eerst dit jaar bereikt de actie heel Apeldoorn en Ugchelen. Alle Apeldoorners worden uitgenodigd aan de actie mee te doen.

Waar gaat het om?

Er zijn heel wat mensen in Apeldoorn die het goed hebben. In de maand mei krijgen ze een mooi bedrag aan vakantiegeld op hun rekening. Dat is fijn. Maar er zijn heel wat mensen die het financieel minder goed hebben. En in mei krijgen ze er niets of nauwelijks iets bij.

De actie

De actie Vakantiegeld Samen Delen roept Apeldoorners op om stil te staan bij deze verschillen. En ook om daadwerkelijk iets van het vakantiegeld met elkaar te delen. Wie het goed heeft, kan verschil maken. Want voor iemand die leeft van een minimum-inkomen, maakt een gift een dagje uit ineens wel mogelijk. Of een noodzakelijke aankoop zoals een wasmachine of kleding. En wat misschien nog wel belangrijker is: door te delen laten we zien dat we om elkaar geven!

Meedoen

Zeven jaar geleden begon de actie bij een kerk in De Maten. Inmiddels doen twintig kerken in Apeldoorn mee. Voor het eerst wordt de actie gehouden in alle wijken van de stad. Hoewel de actie een initiatief is van de kerken, worden alle Apeldoorners uitgenodigd om te geven dan wel een aanvraag te doen voor een gift. Het gaat om een actie van de ene plaatsgenoot aan de andere!

Vertrouwen

Vorig jaar bracht de actie € 80.000 op. Dat bedrag werd verdeeld over 800 mensen, waarvan er 350 kinderen waren. We gaan strikt vertrouwelijk om met persoonlijke gegevens van mensen. Ook is er over de actie afstemming met de gemeente Apeldoorn. We merken dat het vertrouwen van zowel gevers als ontvangers in de jaren is gegroeid.

Meer informatie

Hoe u een aanvraag kunt doen of een gift kunt geven, kunt u lezen op internet: www.vakantiegeldsamendelenapeldoorn.nl. Beiden kunnen gebeuren tot 5 juni 2017. Giften kunnen overgemaakt worden op: NL 13 FVLB 0635 8041 31, t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Apeldoorn o.v.v. Vakantiegeld Samen Delen. Giften zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Meer informatie: .