Geloof ・Hoop ・Liefde

Sinds 1992 werkt Geeske Zijp als lepraverpleegkundige in Congo en, vooral, Tsjaad. In augustus  is zij voor een korte periode in Nederland en wordt er aandacht besteed aan dit 25 jarig jubileum. Op zaterdag 26 augustus zal Geeske tijdens een bijeenkomst in de Open Hof kerk in Apeldoorn (Boerhaavestraat 60) vertellen over haar  ervaringen in Tsjaad.

Tsjaad is een van de armste landen van Afrika. Voortdurende politieke onlusten en een ongunstig klimaat (Tsjaad ligt midden in de Sahel-regio) maken dat het land maar niet uit die impasse van armoede komt. En waar armoede is, heeft de leprabacterie de ruimte om zich te ontwikkelen.

In dit arme land woont Geeske te midden van de mensen waarvoor zij de zorg heeft opgevat. Ze leeft er zoals de lokale bevolking er leeft: in een eenvoudig huisje, verstoken van luxe, samen met 2 geadopteerde zoons. Ze slaapt op een matje, buiten onder een boom, onder een muskietennet, als het regent slaapt ze binnen.

Dagelijks kloppen er mensen aan haar deur. Het zijn de allerarmsten die vatbaarder zijn voor de leprabacterie, omdat ze een verminderde weerstand hebben. Geeske zorgt dat ze de medische hulp krijgen die ze nodig hebben, maar ze heeft ook oog voor andere noden. Regelmatig geeft ze krukken, rolstoelfietsen of ezels aan mensen, leprapatiënten en andere gehandicapten, die daardoor een zelfstandiger bestaan kunnen opbouwen. Lepra is tegenwoordig goed te genezen, maar het blijft belangrijk dat de patiënt op tijd de medicijnen krijgt, om verminkingen en blijvende handicaps te voorkomen. Daarom trekt ze er ook regelmatig op uit, op haar motorfiets, of met de pick-up. Haar werkgebied is de provincie Guera, een gebied dat 4x de oppervlakte van Nederland beslaat. Ze gaat op zoek in de dorpen van de Sahel en bij de reizende nomadenstammen die met hun kudden de karige groene gebieden opzoeken, om nieuwe lepragevallen op te zoeken, en op tijd te kunnen behandelen, om kinderen met handicaps te vinden en hen te helpen een normaal leven op te bouwen.

Op 26 augustus zal Geeske een update geven van de huidige situatie in Tsjaad. Daarnaast zijn er enkele andere sprekers, is er muziek, en is er gelegenheid Geeske en andere (oud)medewerkers van Leprazending te ontmoeten. De bijeenkomst op 26 augustus in de Open Hofkerk begint om 13.30 uur en duurt tot ongeveer 17.00 uur. De toegang is gratis, maar graag even aanmelden via www.leprazending.nl/geeske. Dan staat de koffie voor u klaar.