Geloof ・Hoop ・Liefde

Inmiddels is het Apeldoorn breed bekend: elke zondag in de zomermaanden juni, juli en augustus, zijn er twee kerkdiensten om 09.00 en 11.00 uur in de Kapel van Hoog Soeren. Onder de noemer Onderwegkerk vinden deze vieringen al vijftig jaar plaats en staat nu het 51e seizoen voor de deur. En om u niet te lang op te houden van uw fiets- wandeltocht, of van uw vrije zomerse zondag, duren de diensten voor een moment van bezinning, een half uur.

Juist deze bezoekers, de fietsers, wandelaars en vakantiegangers, maken de sfeer in de Onderwegkerk. Het is een knusse dienst met een informeel karakter, waarbij sommige bezoekers zelfs in korte broek verschijnen. Mits het weer het toelaat natuurlijk. Dat dit niet alleen vakantiegangers en dagjesmensen trekt, blijkt uit het feit dat er ook elk jaar kerkgangers uit heel Apeldoorn de weg naar de kapel weten te vinden.

Na de dienst is er een schaalcollecte bestemd voor een goed doel dat gelinkt kan worden aan Apeldoorn.  Dit jaar gaat de opbrengst naar een project van de Apeldoorners Jan en Geja Bisschop van Stichting Nadia. Sinds 2001 steunt deze stichting de Oekraïense artsenorganisatie Christian Medical Association (CMA). Samen willen ze de artsen en patiënten in een regionaal centrum in Rivne, voor behandeling van mensen met hepatitis,  hulp bieden. Dit regionale centrum heeft gekwalificeerde artsen en verplegend personeel, maar onvoldoende medische apparatuur beschikbaar om effectief onderzoek te kunnen doen en goede behandelingen aan te bieden.  De werkgroep hoopt hieraan een mooie financiële bijdrage te kunnen leveren.

De eerste Onderwegkerkdienst dit jaar is op 1e Pinksterdag 4 juni. De laatste viering is op 27 augustus. De werkgroep verheugt zich op de komende drie maanden. U bent van harte welkom.