Geloof ・Hoop ・Liefde

In Zuid-Azië richten de grootste overstromingen in decennia veel schade aan. Meer dan 42 miljoen mensen zijn getroffen door overstromingen in Bangladesh, Nepal en India. Er zijn zeker 1500 doden. Samen met het internationale Rode Kruis waren ICCO en Kerk in Actie één van de eerste Nederlandse organisaties die actief werd in het gebied vanuit het regiokantoor waar hulpverlener Pepijn Trapman werkzaam is: “De hulp richt zich nu echt op het bieden van voedsel en veilig drinkwater. Waar het kan zorgen we ook voor onderdak, maar gezien de grootte van de ramp is dat heel lastig.” Kerk in Actie en ICCO hebben al € 160.000 overgemaakt. Het geld is ingezet voor de aanschaf en verspreiding van noodhulppakketten onder meer dan 1300 huishoudens uit Rautahat (Nepal), 3200 families in Gaibandha en 800 families in Kunderpara Char (Bangladesh). De schade aan landbouwgrond, verdronken dieren, ingestorte huizen en scholen loopt in de miljoenen. Daar is nog veel meer steun voor nodig, maar vooralsnog ligt de nadruk op het bieden van voedsel en drinkwater.

Zondag 24 September is de diaconale collecte bestemd voor Noodhulp Nepal en Bangladesh. Uw gift voor dit werk van Kerk in Actie kunt u overmaken naar NL25 RABO 037 34 10 999 ter name van Diaconie Protestantse Gemeente Apeldoorn o.v.v. “Noodhulp actie overstromingen Nepal en Bangladesh”.

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van Kerk in Actie.

In deze weken gaat in de media de meeste aandacht uit naar de gevolgen van Orkaan Irma voor de inwoners van Sint Maarten. Vanuit het Nationaal Rampenfonds werkt Kerk in Actie samen met het Rode Kruis dat de acute hulp uitvoert op Sint Maarten.

Wilt u bijdragen aan deze actie, maak dan uw gift over via NL 25 RABO 037 34 10 999 ter name van Diaconie Protestantse Gemeente Apeldoorn o.v.v. Slachtoffers Orkaan Irma.

Aangezien echter de overstromingen in Nepal en Bangladesh zorgen voor een ramp die qua aantallen nog groter is, maar helaas minder aandacht krijgt, hebben we ervoor gekozen om deze speciale noodhulp collecte te bestemmen voor Zuid Azië.