Geloof ・Hoop ・Liefde

De Protestantse Gemeente Apeldoorn heeft een aantal rekening-courantnummers bij De Stichting Kerkelijk Geldbeheer (SKG). De SKG gebruikt de systemen van Van Lanschot Bankiers voor het verzorgen van het betalingsverkeer. Van Lanschot Bankiers stopt met deze dienstverlening per 1 november 2018. SKG is hierdoor overgestapt naar de RABObank.

Als gevolg hiervan is het rekeningnummer dat vermeld staat op de acceptgirokaart voor de Solidariteitskas (die recentelijk is verspreid) na 1 november niet meer geldig. Voor telebankieren wordt tot 1 december 2019 gebruik gemaakt van de Overstapservice. Dit houdt in dat alle overboekingen naar het oude nummer worden doorgestuurd naar het nieuwe rekeningnummer.

Echter acceptgiro’s met het oude rekeningnummer die na 1 november 2018 fysiek bij een bank worden ingeleverd, worden niet uitgevoerd. Deze worden geretourneerd naar de afzender.

Daarom aan U een dringend verzoek om voor 1 november de acceptgiro bij de bank aan te bieden. U kunt natuurlijk ook via telebankieren de gevraagde bijdrage over maken. Na 1 november kunt u de bijdrage overmaken op rekeningnummer: NL72RABO0373715412 van Protestantse Gem. Apeldoorn inz. Solidariteitskas

Excuus voor het (eventuele) ongemak.