Geloof ・Hoop ・Liefde

In januari 2023 is weer de wereldwijde, jaarlijkse Week van gebed voor eenheid, landelijk
georganiseerd door Missie Nederland en Raad van Kerken en dit jaar ook door SKIN.

De Week van gebed voor eenheid vindt plaats van 15 t/m 22 januari 2023. Het materiaal werd voorbereid door kerken uit de Amerikaanse staat Minnesota. Zij kozen het thema ‘Doe goed, zoek recht’ uit, naar aanleiding van een Bijbeltekst uit Jesaja 1 vers 17. De gruwelijke dood
van George Floyd in deze staat in 2020, als gevolg van het handelen van een politieagent, bracht wereldwijd een beweging op gang waarin (de gevolgen van) racisme en etnocentrisme worden besproken.

Ook in Apeldoorn sluiten we als christenen weer aan bij deze gebedsweek en zal er op iedere avond in een andere Kerk/Gemeente gebeden gaan worden (zie bijgevoegd rooster).
Er wordt daarbij gebruik van het Gebedsboekje wat ons door MissieNederland wordt aangereikt. De Gebedsboekjes zijn eventueel te bestellen op www.weekvangebed.nl.

Wij hopen dat het uitnodigende en stimulerende avonden gaan worden en de week biedt de
mogelijkheid om eens enkele andere Kerken/Gemeenten te gaan bezoeken.