Geloof ・Hoop ・Liefde

Wat vieren joden met Sjavoe’ot (Wekenfeest)?

Pinksteren is een paar zondagen geleden gevierd; maar joden vieren hun Wekenfeest – waar Pinksteren op teruggaat – pas op dinsdagavond 11 tot en met donderdagavond 13 juni. Wat vieren ze dan en waarom?

Pesach (Pasen) werd eind april gevierd door joden; dit is onder andere het feest van de eerste (gerste-)oogst in het voorjaar. Zeven weken (50 dagen) later is het feest van het begin van de tarwe-oogst. Daarom wordt dit het Wekenfeest genoemd (Hebreeuws: Sjavoe’ot). Dit jaar – 2024 – valt dit feest van dinsdagavond 11 tot en met donderdagavond 13 juni, waarbij het in feite gaat om de hele woensdag. Naast een oogstfeest is het Wekenfeest een openbaringsfeest. Herdacht wordt dat God aan het joodse volk de Tien Woorden heeft gegeven vanaf de berg Sinaï, aan het begin van de tocht door de woestijn naar het Beloofde Land. De Tien Woorden zijn daarbij representatief voor de hele Hebreeuwse bijbel, de Thora. Het Wekenfeest is een vrolijk feest. Joden vieren het door hun huizen en synagogen met bloemen, fruit en groen te versieren, door naar de synagoge te gaan voor feestelijke diensten en samen lekker te eten en te drinken. Het karakter van oogstfeest blijkt uit de lezing van het bijbelboek Ruth tijdens de feestdiensten in de synagogen. Want Ruth ontmoette haar man Boaz tijdens het oogsten, op de dorsvloer. Ook worden dan de Tien Woorden gelezen, om de gave van de Thora te vieren. Verder is er een traditie waarbij joden de eerste nacht van Sjavoe’ot in de synagoge doorbrengen terwijl ze lezen en lernen uit de Thora. Het eten en drinken bestaat uit maaltijden met vooral melkproducten, want, zo is de redenering, de Thora voedt als zuivel. Verder worden er onder andere blintzes, gevulde flensjes, gegeten. De link met ons Pinksterfeest is dat de discipelen volgens Handelingen 2 in Jeruzalem bijeen waren voor het Wekenfeest toen de heilige Geest werd uitgestort. Ook Pinksteren wordt wel als oogst- en openbaringsfeest gezien. Want dankzij het werk van de heilige Geest zijn er ontelbaar veel mensen over de hele wereld tot geloof gekomen, onder wie ook wij. Daarom wordt Pinksteren wel de verjaardag van de kerk genoemd.

De werkgroep Kerk & Israël Protestantse Gemeente Apeldoorn

Van tijd tot tijd zal de werkgroep Kerk & Israël van de Protestantse Gemeente Apeldoorn aandacht besteden aan joodse feestdagen en actuele ontwikkelingen op dit terrein. Dit keer belicht werkgroeplid Anja de Zeeuw het Wekenfeest (Sjavoe’ot).

Meer lezen over de relatie tussen het Wekenfeest en Pinksteren? Ga naar https://protestantsekerk.nl/verdieping/de-joodse-wortels-van-pinksteren/