Geloof ・Hoop ・Liefde

Met een wandeling nog te gaan kunnen wij alvast terug kijken op een mooi wandelseizoen van Bidden met de Benen.
Maar om door te kunnen gaan is er dringend behoefte aan versterking van de voorbereidingsgroep, met name mensen die de wandelingen willen uitzetten.
Een wandeling van Bidden met de Benen verdiept. Het gewone van het dagelijks bestaan wordt even iets bijzonders door er tijdens de wandeling over te mediteren en van gedachten te wisselen. Meedoen in de voorbereidingsgroep maakt die uitwisseling intenser. Het is echt de moeite waard!
Alleen met elkaar kunnen we een nieuw wandeljaar vorm geven!

Reageren kunt u via de mail: of door contact op te nemen met Loes Kraan, tel. 055-8435034