Geloof ・Hoop ・Liefde

Zoals u wellicht weet zijn de zondagse kerkdiensten in het Gelre Ziekenhuis beëindigd, omdat het ziekenhuis moest bezuinigen. Het Apeldoorns Beraad van Kerken betreurt deze gang van zaken. En heeft voorgesteld om de kerkdiensten over te nemen om-niet. Het Beraad is van mening dat de Apeldoornse kerken pastoraal aanwezig dienen te zijn voor de zwakken / zieken in onze samenleving.

Daarom is het Beraad in overleg gegaan met het Gelre Ziekenhuis. Afgesproken is dat er een doorstart gemaakt kan worden, maar op voorwaarde dat er voldoende vrijwilligers zijn. Het gaat hier om zogenaamde in-house vrijwilligers. Dat zijn vrijwilligers die op zaterdag de patiënten op zaal uitnodigen voor de kerkdienst op zondag en die op zondag de patiënten, die dat willen, ophalen voor de dienst en ook weer terug brengen. De diensten vinden plaats in het auditorium van het ziekenhuis. Daarvoor zijn op dit moment niet voldoende vrijwilligers aanwezig.

Daarom aan u de oproep: wilt u dit werk als vrijwilliger op u nemen, om de kerkdiensten mogelijk te maken?

Er is een groep van minimaal 36 vrijwilligers nodig om dit werk te kunnen doen. Waarom dit aantal ? Om te zorgen dat men niet elke week aan de beurt is. Voor deze werkzaamheden is ook een verklaring omtrent gedrag nodig ( VOG ). De kosten daarvoor draagt het Gelre Ziekenhuis.

U kunt uw naam doorgeven, graag met emailadres of telefoonnummer, via f.lip@chello.nl
Graag willen wij voor 3 december as. weten wie dat zijn.