Geloof ・Hoop ・Liefde

In mei ontvangen veel mensen vakantiegeld. Mensen met een hoog inkomen ontvangen aanmerkelijk meer vakantiegeld dan mensen met een laag inkomen. Dat betekent dat mensen die toch al moeilijk rondkomen niet op vakantie kunnen van dat kleine beetje vakantiegeld. Daarom is er een actie, opgezet door een samenwerking van kerken in Apeldoorn en Ugchelen. Deze actie heeft ten doel mensen die dat willen te helpen met elkaar te delen.

Reactie van een van de deelnemers:

“Ik ben een van de gelukkige mensen geweest die ‘vakantiegeld’ heeft mogen ontvangen. Ik hoop dat ik de mensen, die dit zo liefdevol en belangeloos hebben gedaan, genoeg kan bedanken… ik ben nog steeds sprakeloos en ontzettend dankbaar dat mij dit gegund is. We kennen allemaal wel het gezegde ‘geld maakt niet gelukkig’, maar … ik voel me nu toch echt even heel rijk omdat dit geld er voor zorgt dat ik weer even kan ademen én dus rust geeft… iets wat zo ontzettend kostbaar is.”

Aanvragen

Wie een jaar of langer maximaal 115% van het netto minimum inkomen per maand te besteden heeft kan een aanvraag doen om wat extra vakantiegeld te ontvangen. Wie een gift wil geven voor een ander in de wijk, kan een gift overmaken. Klik hier voor meer informatie.

Geven

U kunt vóór 5 juni 2016 een gift overmaken op de bankrekening van de wijk van uw keuze. Elke wijk zamelt giften in en verdeelt het binnengekomen bedrag over de aanvragen uit die wijk. Klik hier voor meer informatie.

Meer informatie

De volledige informatie is te vinden op: www.vakantiegeldsamendelenapeldoorn.nl

Op de Facebookpagina staat het actuele nieuws rondom de actie.

Mailen kan naar