Geloof ・Hoop ・Liefde

Interkerkelijk Gebed voor Apeldoorn
Zondagavond 11 december 2022

Bidden voor Apeldoorn en omliggende dorpen

Vanaf 19.15 uur ontvangst, koffie, thee.
Om 19.30 uur opening, inleiding en bidden in kleine groepen tot 20.45 uur.
Plaats: Berea Noord, Kruispunt, Zilverschoon 114 (Mheenpark), Apeldoorn

Info:

De volgende avonden is:
5 februari 2023 bij de Baptistengemeente

Week van gebed voor eenheid:
15 t/m 22 januari 2023