Geloof ・Hoop ・Liefde

Uitnodiging Confessionele Kring Apeldoorn op woensdag 25 januari

 

Heil en zegen in het Nieuwe Jaar
Het bestuur van de Confessionele Kring Apeldoorn wenst u en de uwen van harte Gods onmisbare Zegen toe in het nog maar pas begonnen jaar 2023.

Dat we in ons persoonlijke leven, in dat van de Confessionele Kring en Beweging maar ook op het wereldtoneel ervan doordrongen zullen zijn en/of worden dat het God is die alles in Zijn hand heeft.

Wat de toekomst ook brengen moge, ons geleidt des Heren hand.

Laten we bij alles wat wij ondernemen dat voor ogen houden. Dat de bijeenkomsten van onze kring ertoe mogen bijdragen om elkaar daarin ook te bemoedigen en te versterken.