Geloof ・Hoop ・Liefde

Uitnodiging CKA bijeenkomst “Evangelische geluiden in en buiten de kerk”

Uitnodiging voor de bijeenkomst van de Confessionele Kring Apeldoorn

D.V. woensdagavond 28 september  2022, aanvangstijd: 19.45 uur
het Hooge Pad te Beekbergen

Spreker: dr. W. van Iperen (Classispredikant van de PKN voor de classis Veluwe)

Onderwerp: “Evangelische geluiden in en buiten de kerk”

Graag uw aanmelding per e-mail: .

De toegang is vrij: belangstellenden zijn van harte welkom in onze bijeenkomsten.