Geloof ・Hoop ・Liefde

De Protestantse Gemeente Apeldoorn heeft met groot ongenoegen kennis genomen van de Nederlandse Vertaling van de Nashvilleverklaring die is uitgebracht door een groep predikanten uit de orthodoxe gemeenschappen van de protestantse kerken.

De PGA herkent zich niet in het standpunt en verklaart een open kerkgemeenschap te zijn die de liefde centraal staat en die, ook waar individuele kerkleden moeite hebben met homoseksualiteit, altijd open staat voor mensen, ongeacht hun geaardheid.

De PGA onderschrijft de reactie van de scriba van de Protestatse Kerk zie: https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/nashville-verklaring-is-pastoraal-onverantwoord: Ds. René de Reuver, scriba generale synode, betreurt de naar Nederland overgewaaide Nashville-verklaring. De Nashville-verklaring is theologisch eenzijdig en gesloten en pastoraal onverantwoord. Ze is daarom niet dienstbaar aan het gesprek in gemeenten over gender, seksualiteit en zegen.

De PGA hecht aan de eenheid van de kerk: ook binnen de kerk geldt de oproep elkaar lief te hebben. Daarom moet een open gesprek mogelijk zijn, ook over gevoelige onderwerpen waarover binnen de kerk verschillen van inzicht zijn. Dit gesprek mag nooit gevoerd worden buiten de mensen om die het betreft en het mag hen nooit uitsluiten.