Geloof ・Hoop ・Liefde

Uit de Classicale Vergadering Veluwe

Ds. Van Iperen karakteriseert zijn werkzaamheden onder de term HOPEN: Horen, Ontmoeten/Ondersteunen, Prikkelen, Enthousiasmeren/Evalueren, Namens.

Elke vergadering komt een thema aan de orde. Hs. Van Iperen pakt zijn werkzaamheden met voortvarendheid en enthousiasme aan.

De CV heeft de begroting 2019 vastgesteld. De uitgaven zijn hoger dan de tegemoetkoming vanuit de landelijke kerk. Het ontbrekende bedrag wordt omgeslagen over de (wijk)gemeenten.

Jaantje Vink, consulent Kerk in Actie, presenteerde dit onderwerp. Diaconaat is dienstbetoon, door de gemeente, in navolging van Christus, gericht op lichamelijke, materiële en sociale noden in de gemeente, haar omgeving en elders in de wereld; kernwoorden daarbij: barmhartigheid en gerechtigheid. Een goede ‘diaconale antenne’ is heel belangrijk. Kunnen diakenen signaleren dat
iemand hulp nodig heeft? Kan een gemeentelid aangeven dat hij/zij hulp nodig heeft? Vinden ze elkaar? Laagdrempelige bijeenkomsten, bijvoorbeeld in een Inloophuis, kunnen hierbij een goede rol vervullen.

De CV besloot dat het Liedboek voldoet aan de gestelde criteria: uitdrukking van de identiteit van de Protestantse Kerk, rekening houden met diverse taalvelden en muziekculturen in de kerk, liederen moeten zingbaar zijn, de verschillende stromingen in de Protestantse Kerk dienen vertegenwoordigd te zijn.

De CV nam onder grote dank afscheid van een aantal afgevaardigden: diaken Wim Witteveen (ring Apeldoorn), ouderling Paul Bikker (ring Ede), ouderling Henk Reurink en diaken Bertus van der Heiden (ring Harderwijk), diaken Henry Westein (ring Nijkerk); deze dank gold ook voor ouderling-kerkrentmeester Riky Hilbrink (ring Apeldoorn), zij was vijf jaar afgevaardigd naar de generale synode van de Protestantse Kerk.

Henny Dolstra-Muggen, 2 e scriba CV Veluwe