Geloof ・Hoop ・Liefde

Op 12 maart heeft de Rijksoverheid maatregelen afgekondigd ter bestrijding van het coronavirus. De Protestantse Kerk Nederland heeft direct daarna richtlijnen geplaatst op haar website. https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/richtlijnen-rondom-het-coronavirus/

De PGA en alle wijkkerkenraden committeren zich aan deze richtlijnen. De wijken informeren actief haar leden via nieuwsbrieven, social media en websites. Dit betekent praktisch dat komende zondag er geen reguliere kerkdiensten zijn in Apeldoorn en dit waarschijnlijk geldt tot 4 april.

Overige maatregelen welke genomen worden zijn o.a. opzetten van kerkdiensten en meditaties welke op deze zondagen uitgezonden worden via kerkradio en internet.

De wijkgemeenten hebben eigen beleid over bezoekwerk en bijeenkomsten in kleiner verband zoals maaltijden, Bijbelkringen en vergaderingen.  De wijkgemeenten bepalen zelf welke maatregelen ze nemen. De PGA adviseert de kerkleden websites van de lokale wijkgemeenten te raadplegen. Dit kan via deze link https://pkn-apeldoorn.nl/wijkgemeente/

We wensen een ieder wijsheid toe in het maken van moeilijke keuzes. De zorg omtrent coronavirus vraagt zowel om gebed en pastorale bijstand als om een zorgvuldig handelen.

 

Steven Lobregt

Voorzitter Algemene Kerkenraad