Geloof ・Hoop ・Liefde

Op alle zondagen in de maanden juni, juli en augustus zijn voor de 53ste keer in de Kapel van Hoog Soeren de Onderwegkerkdiensten gehouden. Deze oecumenische diensten duren ongeveer een half uur en zijn bedoeld, ook in de vakantieperiode, voor een moment van bezinning.

Gedurende deze zondagen is gecollecteerd voor de Apeldoornse Stichting Buganala, voor een school voor dove kinderen een project in Gambia.

De commissie heeft in de laatste viering van 11.00 uur bekend gemaakt wat de opbrengst is en een bedrag van € 4.953,34 is aan de heer Cees IJsendoorn van de Stichting Buganala overhandigd

Afgelopen zondag was de laatste dienst van de Onderwegkerk. Een dank gaat uit naar alle vrijwilligers, voorgangers en musici die een bijdrage hebben geleverd aan deze serie zomerdiensten in de Kapel Hoog Soeren.