Geloof ・Hoop ・Liefde

Onderwegkerk Hoog Soeren weer van start met iedere zondag één viering

Twee seizoenen konden er geen Onderwegkerk diensten gehouden worden in de Kapel van Hoog Soeren vanwege Corona. De werkgroep Onderwegkerk is dan ook blij dat ze de komende zomermaanden op alle zondagen in juni, juli en augustus de kerkdeur weer wagenwijd kan open zetten. Met dank aan de toezeggingen van voorgangers en organisten om aanwezig te willen zijn op een van deze zondagen.

De korte vieringen trekken niet alleen vakantiegangers en dagjesmensen. Ook  kerkgangers uit heel Apeldoorn weten de weg naar de kapel te vinden. Een tochtje naar de kapel Hoog Soeren is altijd een ‘feestje’! De oecumenische diensten duren ongeveer een half uur en zijn bedoeld, ook in de vakantieperiode, voor een moment van bezinning. Deze mogelijkheid wordt (sinds 1966) ook dit seizoen weer geboden door voorgangers, organisten en werkgroepleden die zich hiervoor op vrijwillige basis inzetten.

Tot twee jaar geleden werden er 2 vieringen op de zondagmorgen gehouden. Een vroege dienst om 09.00 uur en wat later op de morgen om 11.00 uur. De werkgroep heeft helaas moeten besluiten over te gaan tot één kerkdienst die gehouden zal worden om 10.30 uur. Dat zal met name voor de vroege bezoeker even wennen zijn.

Ook dit jaar is er aan het einde van de viering een collecte deze keer bestemd voor Kyara Shines Foundation. De foundation is in de beleidsnota ‘Parken van Herinnering’ van de Gemeente Apeldoorn als klankbord partner opgenomen. Zij zullen nauw betrokken zijn bij de inspraak en het vormgeven van een herinneringsbos waaronder de realisatie van een herinneringsbankje, een wensboom en een brievenbus voor zogenaamde Hemelpost. Een bijdrage kan gegeven worden met contant geld of collectebonnen middels de schaalcollecte. De mogelijkheid bestaat ook om digitaal te doneren door middel van het scannen van een QR-code of met de zogenaamde Appostel App.

Vakantiegangers in en rondom Apeldoorn, maar ook ‘thuisblijvers’ zijn vanaf zondag 5 juni van harte welkom in de viering om 10.30 uur in de kapel van Hoog Soeren, adres: Hoog Soeren 46, 7346 AJ Hoog Soeren