Geloof ・Hoop ・Liefde

Kerken Apeldoorn

Apeldoorn, de stad die vroeger bekend stond vanwege het feit dat er meer kerken dan cafés waren. Waar het vroeger op zondagmorgen om half tien druk was op straat vanwege de kerkgangers.
Waar staan of stonden die kerken? Hoe zien of zagen ze er uit? Wat is hun geschiedenis?
Ons gemeentelid Carel Knoester heeft alles voor u uitgezocht, gerubriceerd en gedocumenteerd. Dat alles is samengebracht in een mooie website:

kerkenapeldoorn.nl

Deze website bevindt zich in de beginfase. Vooralsnog staan er alleen kerken van de Protestante gemeente Apeldoorn op. Het is de bedoeling dit uit te breiden tot alle kerken in Apeldoorn.
Een prachtige documentaire waar u in deze donkere dagen veel van zult kunnen genieten.

Grote dank aan Carel voor deze prachtige website!