Geloof ・Hoop ・Liefde

Op zondagavond 16 juni 2019 was het Interkerkelijk Gebed voor Apeldoorn in De Ontmoeting bij de Vergadering van Gelovigen. Dit was de laatste keer voor de zomerperiode.

Er is nu een korte zomerpauze: de volgende avonden van het Interkerkelijk Gebed voor Apeldoorn zijn op zondag 8 september bij De Baptistengemeente Apeldoorn en op zondag 6 oktober bij Filadelfia.

De zomerpauze is misschien een mooie gelegenheid om een keer deel te nemen aan het gebed in het Gebedshuis Apeldoorn. Het team heeft gemeend de openingstijden van het voorjaar ook in juli en augustus gewoon aan te houden. Door de zomervakantie zullen sommige van de vaste bidders er een aantal malen niet zijn, maar wij hebben ook gerekend op de aanwezigheid van mensen die nog niet eerder geweest zijn of die een tijd niet geweest zijn. Het adres is: De Herberg, Deventerstraat 40. Klik hier voor de openingstijden.