Geloof ・Hoop ・Liefde

Muzikale avond 20 oktober Wilhelminakerk

Muzikale avond
Op 20 oktober a.s. zal er een muzikale avond zijn in de Wilhelminakerk. Die avond staat onder leiding van Jan Kees Karels. Het zal een gevarieerd programma worden met samenzang, orgelsolo’s, verzoeknummers enz.
Ook zal de muzikale familie van Jan Kees medewerking verlenen.
Houd deze avond alvast vrij, nadere informatie volgt. De toegang is gratis.