Geloof ・Hoop ・Liefde

Meldpunt klachtbehandeling ongepast en grensoverschrijdend gedrag

De Algemene Kerkenraad heeft bij besluit van 19 november 2019 een digitaal meldpunt ingesteld voor klachten over ongepast en grensoverschrijdend gedrag. Het gaat hierbij om klachten over seksuele intimidatie, agressie, geweld, discriminatie, pestgedrag, gebrek aan integriteit. Het gaat om het bespreekbaar maken van genoemde gedragingen, het voorkomen en in het bijzonder het tegengaan ervan.

Het digitale meldpunt voor klachtbehandeling wil recht doen aan mensen die binnen de Protestantse Gemeente Apeldoorn (PGA) pijnlijke ervaringen oplopen.

Het digitale meldpunt is bereikbaar op

Schroomt u niet bij voorkomende situaties per mail contact te zoeken. Er wordt dan z.s.m. telefonisch contact met u opgenomen.

Dat kan zijn door degene die het meldpunt bemenst, of door één van de twee vertrouwenspersonen van de PGA.

Uiteraard wordt uw informatie zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld.

De gedragscode, door de Protestantse Gemeente Apeldoorn opgesteld, kunt u hier lezen