Geloof ・Hoop ・Liefde

Kerstherbergen ‘De Herberg’ en ‘De Druif’ bieden ook dit jaar gelegenheid het feest van licht en warmte te vieren. Helaas zal het door corona ook dit jaar binnen de richtlijnen van het RIVM moeten plaatsvinden, maar de gezelligheid is er niet minder om. Juist nu is er des te meer behoefte aan.

De Apeldoornse Kerstherbergen draaien op goede wil, vrijwilligers en giften. Wilt u ook een steentje bijdragen? Voor € 7,50 kunnen wij onze gasten verwennen met lekkere hapjes, koffie of thee met iets lekkers, soep en een broodje en een kleine attentie. Giften zijn welkom op rekening NL 94 INGB 0002 0756 80 ten name van Werkgroep Kerstherbergen, Apeldoorn.

Een eventueel restant van de giften wordt ook gebruikt voor onze doelgroep. Denk aan warme handschoenen, dassen, fruit, enzovoorts…

Dankzij uw gift wordt het voor onze bezoekers op deze manier een Kerst waar zij zich gezien mogen voelen. Bedankt!

Kerstherberg ‘De Herberg’– centrum Apeldoorn

Kerstherberg ‘De Druif’– De Drie Ranken, De Maten, Apeldoorn