Geloof ・Hoop ・Liefde

Voor het eerst zal de Actie Kerkbalans in 2020 voor een groot gedeelte digitaal gaan. Binnenkort wordt gestart met het versturen van de informatie hierover.

Deze nieuwe manier is getoetst aan de wet PGA. In het kader van PGA moeten de leden van de PKN in Apeldoorn hierover worden geïnformeerd. De volledige tekst is hier te vinden.