Geloof ・Hoop ・Liefde

Naast het verzorgen van regelmatige activiteiten verzorgde de plaatselijke werkgroep Israël-Apeldoorn jaarlijks exposities over aan Israël en de Bijbel gerelateerde onderwerpen.
Dit jaar vindt de expositie met als thema “Joodse feesten tijdens de Tweede Wereldoorlog” plaats in het gebouw van de Synagoge aan de Paslaan 18 te Apeldoorn.
Feesten zijn zeer belangrijk voor Joodse gelovigen. Maar hoe vier je feest als mensen je naar het leven staan? Religieuze Joden kwamen ook tijdens de Tweede Wereldoorlog bij het beleven van hun geloof voor grote dilemma’s te staan: Hoe vier je bijvoorbeeld Pesach, het feest van de bevrijding, als je gevangen zit? Hoe houd je op zaterdag de sabbatsrust, als je gedwongen wordt te werken? En ga je vasten tijdens Jom Kippoer als je al zoveel honger lijdt?
De tentoonstelling kan worden bezocht van 12 januari tot en met 4 februari 2016. De tentoonstelling is gratis toegankelijk. De openingstijden zijn: zondag tot en met donderdag van 13.00 tot 17.00 uur.
De expositie is leerzaam voor jong en oud. Groepen en schoolklassen (groep 6, 7 en 8) dienen zich van tevoren even aan te melden. Voor schoolgroepen zijn er vragenboekjes beschikbaar, aan de hand waarvan men de expositie kan bekijken. Deskundige medewerkers zijn aanwezig om z.n. aanvullende uitleg te geven.
De expositie levert ook een positieve bijdrage aan het verstaan van de levenswijze en geloofsbeleving van medeburgers.
Een bezoek aan deze expositie geeft bezoekers tevens de gelegenheid om een indruk te krijgen van de op details herstelde Synagoge.
Tevens biedt de werkgroep aan plaatselijke scholen de gelegenheid om Israël-lessen te verzorgen; deze worden gedaan onder hetzelfde thema als de expositie.

Voor aanmelding voor een bezoek aan de expositie alsmede het verkrijgen van meer informatie kunt u ook contact opnemen met de hieronder genoemde personen.

De werkgroep Israël-Apeldoorn,
Margreeth Oldenhuis,  telefoon 06-24614967
Hans Knuijver,            telefoon 06-21681235

Correspondentieadres: email
Apeldoorn, december 2015