Geloof ・Hoop ・Liefde

Jaarrekeningen 2018 diaconie en kerkrentmeesters

Donderdag 16 mei 2019 heeft de Algemene Kerkenraad de jaarrekening 2018 van de Protestantse Gemeente Apeldoorn en die van het College van Diakenen vastgesteld. De samenvatting van de jaarrekeningen treft u hierbij aan. De volledige jaarrekeningen liggen voor u tot en met 4 juni ter inzage op het Kerkelijk Bureau, Hofveld 52, geopend op maandag- en dinsdagmorgen 08.30 – 12.30 uur.

De afzonderlijke jaarrekeningen zijn te vinden door op één van onderstaande links te klikken.

Jaarrekening 2018 college van diakenen PGApeldoorn (samenvatting)

Jaarrekening 2018 Prot. gemeente Apeldoorn (samenvatting)