Geloof ・Hoop ・Liefde

Inzage jaarrekeningen 2021

Omdat er geen centraal kerkblad meer is bieden wij u nu de mogelijkheid digitaal de voorlopig vastgestelde jaarrekeningen in te zien (zie onderstaande linkjes voor de gepubliceerde samenvatting).

Gedurende een week liggen de complete jaarrekeningen ter inzage voor de leden van de gemeente. Mocht u vragen of opmerkingen over de jaarrekening hebben, dan kunt u die per mail stellen voor maandag 13 juni 2022.

Reacties op de jaarrekening van de Protestantse Gemeente Apeldoorn naar: en op de jaarrekening van de Diaconie naar

Hierna zal de Algemene Kerkenraad de beide jaarrekeningen definitief vaststellen.

Jaarrekening 2021 College van Kerkrentmeesters

Jaarrekening 2021 College van Diakenen