Geloof ・Hoop ・Liefde

Inzage jaarrekeningen 2020

Jaarlijks publiceerden we de jaarrekeningen van de Protestantse gemeente Apeldoorn in Perspectief/ZICHT055.
Omdat er geen centraal kerkblad meer is bieden wij u nu de mogelijkheid digitaal de jaarrekeningen in te zien (zie onderstaande linkjes).

Mocht u vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u die per mail stellen voor maandag 7 juni 2021.
Reacties op de jaarrekening van de Protestantse Gemeente Apeldoorn naar: en op de jaarrekening van de Diaconie naar

Hierna zal de Algemene Kerkenraad de beide jaarrekeningen definitief vaststellen.

Jaarrekening 2020 College van Kerkrentmeesters

Jaarrekening 2020 College van Diakenen