Geloof ・Hoop ・Liefde

Inzage in begrotingen 2024 van kerkrentmeesters en diaconie van de Protestantse Gemeente Apeldoorn

Wij bieden u de mogelijkheid digitaal de voorlopig vastgestelde begrotingen 2024 in te zien (zie onderstaande linkjes voor de gepubliceerde samenvatting).

Gedurende een week liggen de complete begrotingen ter inzage voor de leden van de gemeente. Mocht u vragen of opmerkingen over de begroting hebben, dan kunt u die per mail stellen tot en met woensdag 1 november 2023.

Reacties op de begroting van de kerkrentmeesters van de PGA naar: en op de begroting van de Diaconie van de PGA naar

Hierna zal de Algemene Kerkenraad de beide begrotingen definitief vaststellen.

Begroting 2024 College van Kerkrentmeesters

Begroting 2024 College van Diakenen