Geloof ・Hoop ・Liefde

Interkerkelijk gebed zondagavond 5 november

“Aäron en Chur gingen aan weerszijden van Mozes staan om zijn armen te ondersteunen”

 (n.a.v. Ex17:11 – NBG21)

 Deze tekst wijst ook op het belang van volharding in onze gebeden. Wij mogen Apeldoorn “dragen” door gebed. Op zondagavond 5 november is er weer het maandelijks Interkerkelijk Gebed voor Apeldoorn. Deze keer vindt dit plaats bij de Tabernakelkerk. We zijn van plan te gaan bidden:

1. voor de Jongeren in Apeldoorn:

2. voor de Alphacursussen in Apeldoorn e.o.

Aan de actualiteit in het Midden Oosten besteden we aandacht.

Ontvangst vanaf 19.00 uur. De samenkomst zal zijn van 19.30 tot 20.45 uur. Zie verder bijgaande uitnodiging. Kom en bid mee voor Apeldoorn!

De volgende avond is:
3 december Koningshof
Week van Gebed:
21 t/m 28 januari 2024