Geloof ・Hoop ・Liefde

Nadat er in januari ruimte was gegeven aan de jaarlijkse Week van Gebed, hervatten we in februari weer het maandelijks Interkerkelijk Gebed voor Apeldoorn. Dit zal zijn op zondagavond 24 februari 2019 bij Berea Noord, Kruispunt, Zilverschoon 114 (Mheenpark). Aanvang 19.30u, ontvangst vanaf 19.00u. Wij zijn van plan te gaan bidden voor een opwekking, een geestelijke herleving in Apeldoorn en voor de vluchtelingen/asielzoekers die op het ogenblik in Apeldoorn verblijven. Naast bidden in kleine groepjes is er in twee aparte zalen gelegenheid voor aanbidding en voor creatief gebed om zo ook alternatieve gebedsvormen te bieden voor bijvoorbeeld voor jongeren.

Betreffende het Gebedshuis Apeldoorn: dit is niet meer gehuisvest aan Paslaan 9 maar is verhuisd naar De Herberg. Het Gebedshuis is afhankelijk van giften, heeft naar een goedkopere ruimte moeten uitzien en heeft nu onderdak gevonden in De Herberg (bovenste bel, trap op, 1e verdieping). Voor openingstijden zie: http://gebedshuisapeldoorn.nl/.

Voor evangelisatie en gebedsactiviteiten kunt u ook raadplegen de website van de EOA: http://www.evangelisatie-apeldoorn.nl/

Wij hopen u op zondagavond 24 februari weer te mogen ontmoeten.